Sierśćzwierząt:usuńsierśćpsa i kota

w domu z psem lub kotemwszədziespotkaszzwierzęcąsierść。Nie TylkoWyglądadaniehigienicznie:LudzieMogąRównieżreagowaćalergicznie nasierśćzwierząt。Servalne UsuwanieSierścizwierzątmożeznaczniezmniejszyćryzykowystąpieniareakcji alergicznej。

AleZauwařysz:usuwaniesierścizwierzątzdywanów,mebli z Tkaniny LubZasłonMożeBandzoTrudnymZadaniem。W TYM PORADNIKU OPOMIEM CI WSZYSTKO,CO MUSISZWiedziećo USUWANIUSIERśCIPSOWi KOTOOW!

alergia nasierśćzwierząt(Sierśćkota isierśćpsa)

Sierśćzwierzątomowychjest jednym zNajczęstszychAlergenówWOMU.。wrzeczywistości到聂萨尔·Zwierząt,啤酒塞尔·ZwierzątomowychMożePododowańReacjęalergiczną。Łupież十,ZnanyRównieżjakonabłonek,Częstoznajdujesięrównieżnaleścychwokółsierścizwierzątomowych。

Wrzeczywistości到聂塞尔·Zwierzīt,啤酒塞尔·ZwierzątomowychMożePododowaćReacjęalergiczną

Ktoś,KTO maalergięnasierśćzwierzątomowych,możejużmieć问题zwejīciem做domu z psem lub kotem。GłaskaniePSA Lub KotaMožeRównież柳树雷克·克里克·克林艾滋病。

Alergeny KotaSąZnacznie SilniejszeNińPSA。DziejeSiśdak,Ponieważalergeny tesìznaczniemniejsze i dlategomogąłatwiejdotrzećdodrógoddechowych。

gdzie w domuczęstomoȱnaznaleźćsierśćzwierzątomowych?

Bezwątpieniaspotkaszsierśćzwierzątw domu z psami i kotami。Zwłaszczana powierzchniach tkanin,ponieważwłosyŁatwo做NichPrzylegają。

OTO,GDZIECZęSTOSpotykaszSierśćZwierząt:

 • SOFY IKRZESŁAZ TKANINY
 • Poduszki i Dywaniki.
 • Dywan I Dywaniki.
 • bieliznapościelowa.
 • Wycieraczki.
 • Zasłony.

Oczywiściesierśćzwierzątmożnaznaleźćrównieżnazabawkachdlazwierzątoraz koszach dlakotówihipi。

Po CoUsuwańsierśćzwierzątomowych?

Usunięciesierścizwierzątnietylko zapewniaporzędekw domu:możrerównieżznaczniezmniejszyćryzykowystąpieniareakcji alergicznej。naprzykładosobyzmośliwąalergiąna psa lub kota s hiejnarażonena kontakt zsierściązwierząt。

Objawy alergii na psa lub kota

jakwspomniałemwcześniej,głaskaniekota lub psamożejużwywołaćreakcjęalergiczną。Objawy alergii na psy i kotywahajəsięodswędzeniaoczu po问题z oddychaniem。

Objawy alergii nasierśćzwierząt:

 • Swędzącynos,kichanie i kaszel(ritinis)
 • Łzawiące,Swędzącei zaczerwienione Oczy(Zapaleniespojówek)
 • dolegliwościastmatyczne,dusznož
 • Skargi naEgzemę.
 • BółGłowy.

USUIńSierśćZwierząt.

usuwaniesierścizwierzątomowychmożebyćrudnąpracō。Sierśćzwierzęcaszybkoosadzasięna tekstyliach,więcniemożnaIchłatwoodkurzyīnp。Odkurzaczem。uğywaniespecjalnej szczotki dosierścizwierzątmożeznacznieułatwićuluwaniesierścizwierząt。

USUIńSierśćZwierząt.

Użyjodkurzacza dosierścizwierząt

Bardzowaïnejest,abyużywaćodkurzacza,którynadajesiędo odkurzaniasierścizwierząt。AleCovłaściwie狂欢,żeOdkurzaczNadajeSië做Sierścizwierząt?

哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇ś

Wymaganiadotyczęceodkurzacza dosierścizwierząt:

 • zmotoryzowana turboszczotka dosierścizwierząt*
 • Co Najmniej Jeden Filtr Hepa 13(Retencja> 99,95%)
 • Opcjonalnie:filtrzapachówdla nieprzyjemnychzapachów

* een zuigbszczotkassīcadosierścizwierzątjamywana jestrównieżturboszczotką。turboszczotka jestczęstowyposażonawszczotkęznapədem,którazłatwościąwyciągasierśćzwierzątzywanu。Częstokonieczne jest squaredne czyszczenie tej szczotki zwłosów,ponieważwłosymogąuternąćw szczotce。

szczotka dosierścizwierząt

Wymień素豪华

Opróczscalalnego usuwaniasierścizwierzątw domu,možeszrównieżwymienićmateriały,aby lepiejusuwaćzwierzęta。naprzykładw domu z psami i kotami lepiej jestwybraćgładkąąąpodłogęzamiastwykładyiny。

Wymieńtemateriaływ swoim domu:

 • wymieńlub zmniejsziLośćmebli z tkaniny
 • WybierzGładkýPodłogō,Pomyślo DrewnianejPodłodze
 • zmniejsziLośćpoduszek na sofie

Sprzętanie多多国

oczywiściejest到równieżkwestiaczyszczenia。napoczątekmoëeszod teraztrzymaćpsa lub kota z dala od sypialni。Ponadtomądrzejestwyczesaćpsa lub kota nazewnątrz,jeślijeszczetego nie robisz。

Wskazówkidotycząceczyszczeniasierścizwierząt:

 • Commentnie myjpodłogō,przynajmniej co dwa tygodnie
 • od czasu do czasuczyściććliskiemeblewilgotnōąciereczką
 • Codziennie Otwieraj Okno,AbyZapewnićDobrąPentylację
 • utrzymujniskąwilgotność;Włęczogrzewaniezimą

Dobra Wentylacja I NiskaWilgotnoëwolodziałanietylko nasierśćzwierząt。możerównieżprzyczynićsię做“zwalczania roztoczy kurzu domowego“。

Więcejfiginalacjio odkurzaczu dlazwierzątomowych?

CZY ODKURZANIESIERśCIZWIERZąTOMOWYCHZAPOMOCąOBECNEGO ODKURZACZA JEST PrawieNiemożliwe?WTEDYMOżESZNIE MIEIED ODPOWIEDNIEGO ODKURZACZA。chętniepomogęcidokonaćdobrego wyboru。Poszukałemwięc.Najlepszego odkurzacza dosierścizwierząt。Masz Pytanie Na Temat Lub Na Temat Konkretnego Odkurzacza?zapraszam做mnie

万博app网页版
标识
在设置中启用注册 - 一般
Baidu