odkurzacz nie zasysa:przyczyna irozwiązanie

Odkurzacz nie Zasysa

MoêeSięZdarzyć,贝Odkurzacz Nagle Straci Moc Ssania。naprzykładMoêewystąpićZnacznie ZmniejszonesiłaSsanialub wogólenie ssie。到Bardzodenerwujące,poniewaêOdkurzaczniemo imo ieZasysaćBrudu,tywłaściwiezamiatasz。我要开玩笑做巴尼…

nie obawiajsię,jeśliTwójodkurzacz przestaniessać:w wielu przypadkachommna to latwonaprawić!przyjrzyjmysię,dlaczego odkurzaczmoêtracićMocssania,następnie,jakMoëeszjąponowniezwiększyć。

od czegozależymoc ssania odkurzacza?

AbyOkreślić,Jak DobrzeDziałaOdkurzacz,ZawszePatrzęna moc ssania w moichrecenzjach Odkurzaczy。chociaêCzęstoMówisię,贝liczbawatówodkurzaczamówicośo sile ssania,jest odwrotnie。liczbawatównieMówinic o mocy ssania,stałoSięJasnew moim artykule oMocy Ssania Odkurzacza

chociaêCzęstoMówisię,贝liczbawatówodkurzaczamówicośo sile ssania,jest odwrotnie。

moc ssaniazależygłównieodpołączeniaczęścii stopniaczystościfiltrów。A到takeSzeregementerów,KtóreMogąPowodowaćSpadekssania,jeślinie jest to wporządku。

Przyczyny Odkurzacza,Którynie ssie

przyczyn zmniejszenia mocy ssaniamoëemećWiele。WymieniamNajczęstsze有问题:

  • odkurzacz jestpełenkurzu:Jeśliodkurzacz niebyłopróiany przezdługiczas,moêeStaćSięZbytpełny。moc ssaniamoëeSięzmniejszaćwraz ze wzrostempodciśnienia。
  • Zatkany Lub Stary Filtr:Nieumyty lub stary filtrmoëeSięzatkać。utrudnia toprzepływpouetrza i Opuszczenie Odkurzacza。
  • Wyciek Powietrza:jeślijakakolwiekczęśćnieączysię,moêewystępowaćprzeciekpowietrza。w efekcie odkurzacz ma mniejszemoëliwościzasysania powietrza w jednym miejscu。OtwórzProwadnicęMeblana Uchwycie,Zauważysz,seSiłaSsanianatychmiast Spada。
  • Zablokowanie:Zablokowanieprętaodkurzacza lub szczotkissącejomecucoutaCaLkowicieuniemoêliWićOdkurzaczaczowiZasysanie。
  • Bateria,KtóraJestPrawie Pusta:RozładowanaBateriamoëepowodować,e odkurzaczbędziesłabszy。**

*pełnyOdkurzaczmoëepowodowaćutratęMocySsania。杰德纳克·扎利(JednakZale松)到od rodzaju odkurzacza。częstotak nie jest w przypadku odkurzacza bezworkowego:Zachowuje在Moc Ssania nawet nawet poZapełnieniupojemniika na Kurz。

** odkurzacze bezprzewodowekorzystająz baterii。w wielu przypadkach odkurzaczmoêestaćsięmniejwydajny,jeślibateriasięwyczerpie。到Jedna Z Wadbezprzewodowego odkurzania

ZwiększenieMocy Ssania Odkurzacza

jakwspomniałemwcześniej,nie musisz od razuwyrzucaćodkurzacza,jeślijuënie jest do niczego niczego(dobrze)。w Wielu przypadkachmoëeszjurozwiązać问题,sprawdzającodkurzacz podkątemkątemewentualnychzatorów。Ma到RównieêPozytywnywpływna,JakdługoDziałaOdkurzacz

w Wielu przypadkachmoëeszjurozwiązać问题,sprawdzającodkurzacz podkątemkątemewentualnychzatorów。

ZobaczPoniêjej,Jak PrawdopodobnieMoëeszPonownieZwiększyćMocSsania odkurzacza。

  • opróżnianiepojemnika na kurz:Jeślipojemnik na kurz lub worek na kurz jestpełny,odkurzaczmoêetracićmoc ssania。opróżnijopojemnikna kurz lubwymieńworek na kurz na nayy。
  • sprawdzanie,czy nie ma blokad:wyjmijró路,odkurzacza i sprawdou,czy niesązablokowane。swojądrogą,czy wiesz,飞ZasysanieIgiełSosnowychMoëeJuêPowodowaćZablokowanie wWę该odkurzacza?
  • sprawd集穆里维·韦西基·帕特里扎(Wycieki Powietrza):sprawd集drą梦,wą该szczotkęssącąpodkątemPołączeń。Jeśli到Moêliwe,Uszczelnij gotaśmąsilikonowąLubWymieńCzęść,Którauqure(Któraue)nie Pasuje。
  • myciefiltrów:WaêneJest,Aby QuarannienienieMyćLubwymienćfiltry。odkryj,jak olatwoCzyścićFiltrHepa

Uwaga:Czyodkurzaczśmierdzi?naprzykład做spalonej gumy czy plastiku?穆斯至OznaczaćUSZKODZENIE SILNIKA ODKURZACZA LUBINNąUSZKODZODZONąCZęść。nie odkurzaj dalej i skonsultujsięz Producentem!

万博app网页版
标识
在设置中启用注册 - 一般
Baidu